אגרת ראש האולפנא לפתיחת שנתהלימודים תשע"ט

שלומית שילר

אגרת ראש האולפנא לפתיחת שנתהלימודים תשע"ט

הורים נכבדים ובנות יקרות!

בפרשת ראה כתוב: "בָּנִ֣ים אַתֶּ֔ם לַֽיהוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם לֹ֣א תִתְגֹּֽדְד֗וּ …כִּ֣י עַ֤ם קָדוֹשׁ֙ אַתָּ֔ה לַיהוָ֖ה אֱלֹהֶ֑יךָ". האיסור לא תתגודדו בפשט מתייחס לאיסור החל על אדם בשעת אבלותו.

אבל, חז"ל למדו מכאן עניין נוסף – "שלא תעשו אגודות אגודות".

קדושתו של אדם מישראל אינה נובעת מפרטיותו. אנו עם קדוש וכל סגולתנו וקדושתנו נובעות מהכלל ומחיבורנו אליו. אחדותנו מבטאת את הייעוד שלנו כעם- להיות עם קדוש בכל הליכותנו והתנהלותנו הלאומית והממלכתית. מתוך היותנו בנים לה' אלוקינו יש אפשרות וחיוב על כל אחד מישראל לממש את הקדושה בחייו הפרטיים, בגוון המיוחד לו- אם איש ואם אשה, על פי כשרונותיו ונסיבות חייו.

הבנה זו מביאה לכך ש'לא תעשו אגודות אגודות'. -אינה הכוונה לאחדות מעשית, נמוסית או תועלתית. אלא אחדות פנימית של מגמת החיים ומתוך האחדות הזו יש הבנה והשלמה שעל כל אחד מוטלת החובה לבנות את החוליה שלו בשרשרת שמגמתה הופעת הקדושה בעולם דרך עם ישראל בארץ ישראל.

באולפנא אנו משתדלים לבנות חברה שמגמתה בניית חיים של התעלות והתקדמות הן כפרט והן כחברה מתוך נתינת מקום להתפתחות האישית של כל אחת בגוון שלה.

אנו מודים לרב יהודה דוד שנכנס לתפקידו כמנהל בית הספר באולפנא. ברכת ה' תלווה את דרכו ללוות את בנותינו ללמידה משמעותית שתהווה ביטוי לכוחות ולכשרונות הייחודים שלהם.

בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת

הרבנית שלומית שילר