חזון ביה"ס

הרב קוק: בכל דור דור צריך ללמד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור

חזון בית הספר " אולפנת כפר פינס"

בית הספר ישאף לתת מענה לצרכיהן המגוונים של כלל התלמידות מתוך הכרת הייחודיות של כל תלמידה ותלמידה.

 • אנו שואפים לגיוון בדרכי ההוראה ולמידה משמעותית.
 • אנו שואפים ללמידה רב ובין תחומית.
 • בית הספר רואה בלמידה – ערך ומוביל לאחריות, רצינות ועקביות בלמידה.
 • אנו שואפים לפתח בבנות כושר ביטוי רהוט, עושר לשוני וניסוח מדויק.
 • בית הספר שואף שכל תלמידה תרחיב את אופקיה ותשאף להשכלה כללית רחבה, על מנת שיהיו לה הכלים למימוש שליחותה, באמצעות כישוריה הייחודיים, במוקדי השפעה משמעותיים בחברה הישראלית.
 • אנו שואפים שלכל תלמידה תהיה יכולת ללמידה עצמאית לרבות כישורי חקר וניתוח מקצועיים ועצמאיים.
 • אנו שואפים שכל בת תפתח חשיבה ייחודית ויצירתית.

 

חזון בתחום הערכי- לימודי

 • אנו שואפים שכל בת תעשה את הטוב והישר, בכל תפקיד ובכל מקום שבו תהיה מתוך מטרה לשפר ולקדם את עם ישראל.
 • כל מורה הוא מחנך ומהווה דוגמא אישית עבור הבנות.
 • בכל תחום דעת, ניתן להציף ערכים ולחזק בהן את העולם הערכי של הבנות.
 • צוות המורים בבית הספר יפעל למעורבות ולשותפות פעילה של התלמידות בתהליכי החינוך והלמידה מתוך לקיחת אחריות.
 • צוות בית הספר יעודד את התלמידות לבטא את אישיותן הייחודית ואת כישרונותיהן בצורה מיטבית.
 • בית הספר יפתח כישורים למודעות עצמית וביקורת עצמית.
 • בית הספר יפתח יכולות הידברות ותקשורת חיובית עם הזולת.
 • בית הספר יפתח כישורים המאפשרים התמודדות עם עולם משתנה