מרפאת האולפנא

מרפאת האולפנא | מידע חשוב

הורים יקרים,

המרפאה באולפנא נותנת מענה לכל הבעיות הרפואיות, הסיעודיות והוליסטיות.

לשם שמירה והמשך טיפול יש להקפיד :

 1. כרטיס מגנטי של קופת החולים אליה שייכת בתכם אצל הבת כל זמן שהותה באולפנא.
 2. כל התרופות הכרוניות יאוחסנו אצל המדריכה ויסופקו לפי הצורך ולאחר חתימה ביומן תרופות.
 3. כמו כן צריך להביא אישור רפואי על קבלת התרופות הכרוניות לאחות האולפנא. 
 4. חובה להביא אישור רפואי מעודכן.
 5. תרופות ללא מרשם יינתנו באישור האחות בלבד.
 6. חובה להביא פנקסי חיסונים חדשים וישנים.
 7. נטילת תרופות ללא אישור אחות /רופא ו/או מסירת תרופות לתלמידות אחרות אסורה בהחלט ומסירה אחריות מהאחות/רופא.
 8. תלמידה שחלתה ו/או עם חום מעל 37.5 תשלח לביתה בהתאם להחלטת אחות/רופא לאחר שנבדקה על ידם.
 9. הורים יגיעו לאסוף את ביתם במידה ולא יתאפשר לשלוח אותה לביתה לבד.
 10. היעדרות מהפנימייה לפרק זמן של ארבעה ימים ויותר מחייבת אישור רפואי לחזרה ללימודים ולפעילות בפנימייה.
 11. במקרה של פינוי למיון, על ההורים להגיע בהקדם לבית החולים.
 12. פינוי למיון באמבולנס ללא אשפוז, מחייב תשלום ע"י ההורים על פינוי למיון. (במקרה הצורך תינתן הפניה מאחות האולפנא- זכאות להחזר)
 13. מומלץ לבצע טיפול תקופתי נגד כינים.

כל שינוי במצב הרפואי, טיפולים או בירורים מחוץ למסגרת הפנימייה, מחייב תיעוד רפואי שימסר לאחות האולפנא.

בכבוד רב,

         איבון ספיר – אחות האולפנא

                 04-6662228

       מייל לקשר: ivons@mkp.org.il