מרפאת האולפנא

מרפאת האולפנא | מידע חשוב

הורים יקרים,

ברצוני תחילה לברך שתהיה לנו שנה טובה גדושה בבריאות ובעשייה ערכית חברתית ורוחנית. כמו בכל שנה המרפאה מתמקדת בקידום בריאות, ברפואה מונעת, הגינה אישית, תזונה נכונה, פעילות גופנית , תברואה ואיכות הסביבה. בריאותן הגופנית והנפשית של התלמידות משפיעה על יכולתן לתפקד מבחינה לימודית, התנהגותית וחברתית. בשנים האחרונות חל גידול בבעיות הבריאות הכרוכות באורח החיים ובהרגלים – מצב שאפשר למנוע באמצעות חינוך לבריאות כתהליך רציף ומתוכנן. אנו באולפנא משתדלים לפעול במישורים השונים, וכחלק מהשמירה על בריאותן של הבנות אנו מבקשים:

1. תלמידה שהופיע לה חום מעל 37.5 ב24 השעות האחרונות או מרגישה לא טוב וזקוקה למנוחה – אין להגיע לאולפנא.

2.. תלמידה שהחלה בביתה בטיפול תרופתי למחלות מדבקות תשוב לאולפנא רק באישור רופא. על מתן תרופה לתלמידה במסגרת חינוכית, מכל סיבה שהיא, יחליט רק רופא, מתוך שיקולים מקצועיים של הנחיצות לתת את התרופה במהלך הלימודים, ויגבה זאת במסמך רשמי. במידה והותחל במתן אנטיביוטיקה במסגרת הפנימיה ואין תסמינים רשאית התלמידה בהמשך שהייה באולפנה.

3. תלמידה שהופיע לה חום מעל 37.5 במהלך שהותה באולפנא (עם או בלי טיפול), או שמרגישה לא טוב וזקוקה למנוחה מעבר לשעות ספורות, בתיאום עם ההורים, תשוב לביתה עד להחלמה מלאה בע"ה ותחזור לאולפנא בבריאות איתנה.

4. במקרה שמצבה הבריאותי של התלמידה מחייב מתן טיפול תרופתי באולפנא במהלך שעות הלימודים או במהלך פעילות מטעמה(כגון טיול או פעילות חוץ-בית-ספרית אחרת) על ההורים להמציא לאולפנא שני מסמכים:

– מסמך מהרופא המטפל המתאר את מצבה הבריאותי של התלמידה ואת מאפייניו המיוחדים ומפרט את הצורך במתן התרופה, את שם התרופה, את המינון ואת אופן הנתינה.

– מסמך ייפוי כוח מההורים לצוות החינוכי, ובו בקשתם לפעול על פי ההנחיות הרפואיות במסמך הרופא.

5. באחריות ההורים להודיע לצוות האולפנא על כל שינוי שחל במצבה הבריאותי של הבת או בהנחיות הרפואיות העדכניות ולהמציא לאולפנא אישורים מעודכנים במקרה של שינוי.

6. במצבים רפואיים חריגים(כגון – חבלה, נפילה, עילפון מתמשך וכד') לאחר הערכה ראשונית במקום והמלצת האחות לפנות לגורם רפואי מקצועי נפעל עפ"י השלבים הבאים: – יידוע ההורים ובמידה ולא מתאפשר להורים להגיע בזמן סביר – קבלת אישור על יציאה לקופ"ח/מר"מ/בי"ח. – יציאה לקופת חולים/מר"מ בליווי איש צוות – בסיום עדכון ההורים על ההמלצות והמשך טיפול בהתאם לפי אישור הורים. במידה וניתן – חזרה לאולפנא. – יציאה לבי"ח הלל יפה בליווי איש צוות – על ההורים להשיג הפנייה מקופ"ח ולהגיע באופן מיידי למיון להמשך ליווי ביתם.
7. במצבי חירום רפואיים – פינוי מיידי לבי"ח (ללא המתנה לאישור הורים)
8. בשבת כאשר נדרש פינוי במסגרת פיקוח נפש דוחה שבת, התלמידה תפונה ללא אישור/יידוע ההורים ע"י האולפנא.
9. עבור עדכונים/קבלת אישור בלילות יש לעדכן מספר טלפון זמין בלילה לשעת הצורך(ושלא נזדקק בע"ה). בתחילת השנה ניצור קשר לעדכון המספר.
10. תלמידה שפונתה ע"י מד"א לבית החולים: – במידה והתלמידה מתאשפזת – אין צורך בהתחייבות. – במידה ואין צורך באשפוז: מבוטחי כללית ומכבי – טופס ההתחייבות יועבר ממד"א ישירות לקופה המבטחת. מבוטחי לאומית ומאוחדת – יש לפנות לקופת החולים ולהגיש להם את הטפסים תוך 60 יום.

 

בברכת שנה טוב

         איבון ספיר – אחות האולפנא

                 04-6662228

       מייל לקשר: ivons@mkp.org.il