התפיסה החינוכית

"…ולכונן מחלקות לבנות, כדי שיהיו לנו אימות לישראל בארץ ישראל, היודעות להלך עם החיים, חמושות בעוז דעת אהבת תורה ואמונת אומן…"  (הראי"ה קוק)

האולפנא היא בית חינוך המכוון לבניית אישיות עצמאית, בוגרת, אמונית ותורנית. יעודנו החינוכי להצמיח בנות שיחיו בגדלות ויפתחו את מידותיהם וכוחותיהן האישיים מתוך רצון לחיבור לעם ישראל ובמטרה להיות שותפות למהלכי הגאולה המתהווים בדורנו. המהלך החינוכי מקיף את כל התחומים: החוויה התורנית, הלימודים בבית הספר, והחיים החברתיים המשותפים. כל בת מקבלת באולפנא יחס של אמון: אמון בכוחות הטמונים בה, אמון ברצון לטוב ואמון בשאיפות הגבוהות. מתוך האמון ניתן מרחב בחירה שבו מוזמנת כל אחת לברר את רצונותיה הפנימיים, לפעול, ליצור ולבנות את עצמה בתוך חבורה המאוחדת סביב הרצון לצמוח לגובה ולהתגדל ביראת שמיים.

החיים באולפנא הצוות החינוכי הצוות החינוכי של כל כיתה בנוי ממחנכת ומדריכה ולכל מחזור ר"מ. הצוות החינוכי מלווה את בנות האולפנא בכל שעות היממה, גר במקום וזמין. כמו-כן מתקיימים מפגשים ביתיים בבית הצוות כדוגמת "עונגי שבת", "בקטנה", "מוסרי כיתה". צוות הכיתה משתדל לקיים קשר חם, פתוח ואיכפתי עם כל בת ובת. החיים יחד באולפנא גדלות יחד בנות שמגיעות מכל רחבי הארץ. אנו מאמינים בחינוך סביב השעון, דבר המתאפשר מהחיים של כלל הבנות באולפנא. החיים יחד מאפשרים בניין אישיותי- חינוכי, ערכי, חברתי, תורני ותורמים להתפתחות למידות טובות ויראת שמים. הדבר מתבטא בלימוד תורני גבוה מבחירה, משיח חינוכי עם הצוות ומהחיים המשותפים. תוכנית חינוכית חינוך מתמשך שכולל את כל ממדי הזמן – חברתית ולימודית. רוח גדולה של חינוך שוזרת את כל חלקי החיים באולפנא – הלימודים בביה"ס, החיים יחד, לימודי הקודש ושעות הפנאי כולם שלובים באותה רוח מרוממת של משמעות. שותפות ואחריות כל אדם הוא המחנך הראשי של עצמו. בשלב בו הבנות נמצאות האחריות על עצמן ועל החבורה- בהדרגתיות מוטלת גם עליהן. באולפנא ניתן מרחב בו הבנות מוזמנות ליזום, ליצור ולהוביל- בליווי ובתמיכת הצוות- חוגים, התנדבויות, פעילויות ויוזמות מגוונות לקידום נושאים שונים באולפנא ומחוץ לה.