מעיינות – תשפ"א

girlsLogo

מעיינות – תשפ"א

היכונו, היכונו!!!!

אנו נערכים לקיום פעילות מעיינות האומה במידה ויתאפשר הדבר ובהתאם למתווה ההפעלה שיפורסם.

להלן תאריכי המחזורים המתוכננים:

מחזור א' : מיום ב' י"א בתמוז עד יום א' י"ז בתמוז , 21/6 עד 27/6.

מחזור ב' : מיום ב' י"ח בתמוז עד יום א' כ"ד בתמוז , 28/6 עד 4/7.
מחזור ג' : מיום ב' כ"ה בתמוז עד יום א' – ב' באב , 5/7 עד 11/7 .

מחזור ד' : מיום ג' י"א באב עד יום ב' – י"ז באב , 20/7 עד 26/7.

הרשמה צפויה להיפתח ביום שני, כ"א אייר – 3/5/2021 .

עקב חוסר הוודאות, מומלץ לעקוב אחר הפרסום באתר זה.