הנחיות

הורים נכבדים ובנות יקרות!

אנו מבקשים להאיר את תשומת לבכם לדברים הבאים:

  1. שחרורים :בכל זמן השהייה באולפנא שחרורים יהיו לאחר בקשת ההורים שתשלח בכתב, בתיאום ובאישור הצוות החינוכי (המחנכת / ר"מ ) של התלמידה.

אין לעזוב את האולפנא ללא אישור.

  1. איסור נסיעה בטרמפים: חל איסור חמור על נסיעה בטרמפים ביציאה מהאולפנא ובשיבה אליה – בכל מקום. הנסיעה בטרמפים מסכנת את הבנות וכן אסורה באיסור מוחלט ע"י גורמי הפיקוח. האולפנא אחראית לשלומן ולבטיחותן של הבנות בשהייתן באולפנא ובדרכן הביתה ולכן תהיה הקפדה יתירה על שמירת הנחיה זו.
  2. שימוש במכשירי טלפון ניידים: כמוסד חינוכי אנו נדרשים להתמודדות הכרוכה בשימוש במכשירי טלפון חכמים המצויים בידי חלק מתלמידותינו. אנו מלווים את הבנות בהתמודדות זו ע"י פעילות חינוכית וחברתית. על מנת להגביר את יכולת השליטה בשימוש ולמנוע מפגש עם תכנים לא מתאימים אנו ממליצים לכל תלמידה המשתמשת בטלפון חכם להתקין תוכנת סינון היוצרת גבולות ומצמצמת את אפשרויות הגלישה.
  3. צניעות: כחלק מבניית האישיות וחינוך למידת הצניעות יש להקפיד על לבוש צנוע על פי גדרי ההלכה. באולפנא אסור ללבוש מכנסי "אלדין" מכל סוג וכן אסור לענוד נזם.
  4. ציוד : יש לדאוג לכך שתמיד יהיו בידי הבנות: בקבוק מים, כובע ונעלי הליכה.

לתועלת הבנות ולהחזרת אבדות לבעליהן – חשוב לסמן את כל החפצים בשמה של התלמידה.

חפצים שיישארו באולפנא בתום שנת הלימודים ייחשבו הפקר.

 

בברכת שנת לימודים פורייה,

הרבנית שלומית שילר,