הרשמה לאולפנא

ההרשמה לשנת התש"פ הסתיימה.

לפרטים ניתן להתקשר ל 04-6662202