לוח צלצולים

לוח צלצולים

שיעור שעה  
0 7:30-8:15 שיעור אפס
1 8:15-9:00 שיעור
2 9:00-9:45 שיעור
  9:45-10:20 ארוחת בוקר
3 10:20-11:05 שיעור
4 11:05-11:50 שיעור
  11:50-12:00 הפסקה
5 12:00-12:45 שיעור
6 12:45-13:30 שיעור
  13:30-14:15 ארוחת צהרים
7 14:15-15:00 שיעור
8 15:00-15:45 שיעור
  15:45-16:00 הפסקה
9 16:00-16:45 שיעור
10 16:45-17:40 שיעור
  17:40-17:55 הפסקת טעימות
11 17:55-18:40 שיעור
12 18:40-19:25 שיעור