עליית הנוער

עלית הנוער הנה חלק ממערכת החינוך הפנימייתי בישראל הידועה בעולם כמערכת חינוכית-טיפולית ייחודית בהיקפה ובאיכותה במקצועית. תרמה בעבר, מובילה כיום ותהיה לה גם בעתיד השפעה על קליטת עלייה, צמצום פערים חברתיים וקירוב בין בני נוער משכבות אוכלוסייה שונות ומרקעים תרבותיים מגוונים. 
ניתן לפנות לבקשת השתתפות במימון חלקי של ההורים לבעלי משפחות המתקשות לשלם את מלוא שכר הלימוד.  
החל מחודש שבט ניתן לפנות למשרד עליית הנוער לפי אזור מגוריכם להסדרת הנושא. 
 
טלפונים של עליית הנוער:
ירושלים:   02-6898050
חיפה :     04-8632849
תל אביב: 03-6898050