סרט מוצ"ש

‏‏לכידה

סרט מוצ"ש

בכל שבת אולפנא אנחנו מתכנסות יחד, במוצאי שבת מיד אחרי ההבדלה לסרט מוצ"ש, 

סרט שמסכם את הנעשה לאחרונה באולפנא, כמה טוב יש באולפנא וכמה עשייה!