ג' אלול- יום פטירתו של הרב קוק באולפנא

פעילות לקראת יום פטירת הרב קוק 4

ג' אלול- יום פטירתו של הרב קוק באולפנא

בג' אלול, ציינו את יום פטירת הרב קוק בפעילות כלל מחזורית באולפנא, שהועברה ע"י המדריכות.

הבנות פגשו את דמותו של הרב קוק ולמדו על חייו באמצעות תחנות סביב מעגל חייו,  באמצעות משחק חוויתי, ובו 6 תחנות, הבנות נפגשו עם סיפור חייו ועם פסקאות של הרב. ע"י שיח פורה טעמו הבנות מעט מהתורה הגדולה של הרב, שמלווה אותנו בחיים, ומהווה את הבסיס לחינוך, להשקפה ולתורה הארץ ישראלית הנלמדת באולפנא.

 

פעילות לקראת יום פטירת הרב קוק 4 פעילות לקראת יום פטירת הרב קוק 6 פעילות לקראת יום פטירת הרב קוק 7

פעילות לקראת יום פטירת הרב קוק 8