WhatsApp Image 2019-04-02 at 14.55.20

מה רבה היתה ההתרגשות להתכונן לקראת חג הפסח

ולקראת חגיגת החג בארץ הקודש.

תודה למינהל שארגן וקיים את היום החוויתי הזה

עבור כיתת העולות.

היום היה מושקע ומרגש.

לסיום, אחת התלמידות נשאה דברי ברכה ותודה.

WhatsApp Image 2019-04-02 at 14.55.20

 

WhatsApp Image 2019-04-02 at 14.55.21

 

WhatsApp Image 2019-04-02 at 15.05.11

 

WhatsApp Image 2019-04-02 at 16.39.59

 

WhatsApp Image 2019-04-02 at 16.40.02