לוח צלצולים

שיעור

שעה

 

 

6:45

השכמה ותפילה

 

8:15 – 7:30

ארוחת בוקר

 

8:30 – 8:15

פ"ש עם המדריכה בכיתה

0

8:30 – 7:45

שיעור אפס

1

9:15 – 8:30

שיעור

2

10:00 – 9:15

שיעור

 

10:15 -10:00

הפסקה

3

11:00 – 10:15

שיעור

4

11:45 – 11:00

שיעור

 

11:55 – 11:45

הפסקה

5

12:40 – 11:55

שיעור

6

13:45 – 12:40

ארוחת צהריים

 

13:15

מנחה

7

14:30 – 13:45

שיעור

8

15:15 – 14:30

שיעור

 

15:20 – 15:15

הפסקה

9

16:05 – 15:20

שיעור

 

16:20 – 16:05

הפסקת פירות

10

17:05 – 16:20

שיעור

11

17:50 -17:05

שיעור

 

18:00 -17:50

הפסקה

12

18:45 – 18:00

שיעור