שבת

לוח שבתות תש"פ

הורים ובנות יקרות

מצ"ב לוח שבתות לשנת תש"פ

א= שבת אולפנא

ח= שבת חופשית

לוח שבתות וחגים לשנה"ל התש"פ :

לגרסה להדפסה: לחצו כאן

פרשה

תאריך

ט'

י'

י"א

י"ב

 

הערות

 

שופטים

ז' באלול-

(7.9)

ח

ח

ח

ח

 

כי תצא

י"ד באלול-

(14.9)

א

א

א

א

 
       

כי תבוא

כ"א באלול-

(21.9)

ח

ח

ח

ח

 
       

נצבים

כ"ח באלול-

(28.9)

ח

ח

ח

ח

 
       

וילך

ו' בתשרי-

(5.10)

א

א

א

א

 
         

בראשית

כ"ז בתשרי-

(26.10)

א

א

א

א

 
         

נח

ד' בחשון-

(2.11)

ח

ח

ח

ח

 
       

לך לך

י"א בחשון-

(9.11)

א

א

א

א

 
       

וירא

י"ח בחשון-

(16.11)

ח

ח

ח

ח

 

חיי שרה

כ"ה בחשון-

(23.11)

א

א

א

ח

שביעית מסע מים לעם

       

תולדות

ב' בכסלו-

(30.11)

ח

ח

ח

א

שמינית שבוע י-ם

         

ויצא

ט'בכסלו-

(10.12)

ח

ח

ח

ח

שבת ארגון: יציאה ביום חמישי בשעה 13:00

         

וישלח

טז בכסלו 

(14.12.19)

ח

ח

ח

ח

אריאל שבת ארגון 

             

פרשה

תאריך

ט'

י'

י"א

י"ב

 

הערות

 

וישב

כ"ג בכסלו-(21.12)

א

א

א

א

 

מקץ

ל' כסלו-

(28.12.)

ח

ח

ח

ח

ח. חנוכה 

ויגש

ז בטבת-

(4.1)

ח

א

א

א

שבת בוגרות

       

ויחי

י'ד בטבת-(11.1)

א

ח

ח

ח

שבת הורים חמישית 

       

שמות

כ"א בטבת-(18.1)

ח

ח

ח

ח

 
       

וארא

כ"ח בשבט-

(25.1)

א

ח

א

ח

אירוח כיתות ח'

         

בא

ו'בשבט-(1.2)

ח

א

ח

א

אירוח כיתות ח'

         

בשלח

י"ג  בשבט-(8.2)

ח

ח

ח

ח

 
       

יתרו

כ' בשבט-(15.2)

א

א

א

א

שבת סמינריון

משפטים

כ"ז בשבט-(22.2)

ח

ח

ח

ח

 

תרומה

ד' אדר

(29.3)

ח

ח

ח

א

שבת שמינית לפני הכתרה

תצוה

י"א באדר-(7.3)

א

א

א

א

שבת זכור

כי תשא

יח' באדר-(14.3)

ח

ח

ח

ח

 

ויקהל פקודי

כ"ה באדר-

(21.3)

ח

ח

ח

ח

 

ויקרא

ג' בניסן-(28.3)

א

א

א

א

 

צו

י"  בניסן-(4.4)

ח

ח

ח

ח

ח. פסח

שמיני

כ"ד ניסן-(18.4)

ח

ח

ח

ח

 
 

א' באייר-(25.4)

         

תזריע מצורע

א

א

א

א

אחרי קדושים

ה' באייר-(2.5)

ח

ח

ח

ח

 
       

 

פרשה

תאריך

ט'

י'

י"א

י"ב

 

הערות

 

אמור

ט"ו' באייר-(9.5)

א

א

א

א

 

בהר בחוקותי

כ"ב באייר-(16.5)

ח

ח

ח

ח

 

במדבר

כ'ט באייר-(23.5)

ח

ח

ח

ח

 
       

נשא

ז' בסיון-

(30.5)

א

א

א

א

שבועות

       

בהעלותך

י'ד בסיון-

    (6.6)

ח

ח

ח

ח

 
       

שלח לך

כ"א בסיון-(13.6)

ח

ח

ח

א

שבת הורים שמינית 

         

קרח

כ"ח סיוון 20.6

א

א

א

א

אולפנא אחרונה