שבת

לוח שבתות תשע"ט

הורים ובנות יקרות

מצ"ב לוח שבתות לשנת תשע"ט

א= שבת אולפנא

ח= שבת חופשית

פרשה

תאריך

ט'

י'

יא'

יב'

הערות

כי תבוא

כ"א באלול-1.9

א

א

א

א

 

וילך

ו' תשרי-15.9

א

א

א

א

 

יום כיפור

י' תשרי-19.9

א

א

א

א

 

בראשית

כ"ז תשרי-6.10

א

א

א

א

 

וירא

י"ח חשון 27.10

א

א

א

א

 

תולדות

ב' כסלו 10.11

א

א

א

א

 

וישב

כ"ג כסלו 1.12

א

א

א

א

 

ויחי

י"ד טבת 22.12

א

ח

ח

ח

שבת הורים כיתות ט'

שמות

כ"א טבת 29.12

ח

ח

א

ח

 מסע מים לעם

וארא

כ"ח טבת 5.1

ח

א

ח

א

שבוע ירושלים+ כיתות י'

יתרו

כ' שבט 27.1

 

ח

א

ח

א

כתות ח'

 

משפטים

כ"ז שבט 2.2

א

ח

א

ח

כתות ח'

 

תצוה

י"א אדר א' 16.2

א

א

א

א

סמינריון

פקודי

ב' אדר ב' 9.3

ח

ח

ח

א

שבת שמינית

ויקרא

ט' אדר ב' 16.3

א

א

א

א

זכור

תזריע

א' ניסן

6.4

 

א

א

א

א

 

קדושים

כ"ט ניסן-4.5

א

א

א

א

 

בהר

י"ג אייר

18.5

 

א

א

א

א

שבת יער

במדבר

כ"ז אייר 1.6

ח

ח

ח

א

שבת הורים כיתות יב'

נשא

ה' סיון-

8.6

א

א

א

א

שבועות

בהעלותך

י"ב סיון

15.6

א

א

א

א

שבת אחרונה