פרשת שמות | תשפ"ד

לוח תוספתא

פרשת שמות | תשפ"ד

 

מה התחדש השבוע?

 

 

1. אסיפת הורים– שמחנו לפגוש את ההורים השבוע. אנו רואים ערך רב במפגש , בשיתוף ובשיח עם ההורים שאמונים על חינוך הבנות . זכות לנו להיות שותפים. 

 

2. סיור של"ח– השבוע יצאה כיתה ט2 לסיור של"ח באיזור . לקראת היציאה קדמה לסיור הכנה של הבנות . תודה למיכל פלג על ההובלה. מצ"ב תמונות.

4. התנדבות – כיתה יב3 הכינה סנדוויצים לחיילים. מצ"ב תמונות

אנו פותחים ספר חדש- ספר שמות.

פרשת שמות היא פרשת השעבוד. נוגעת בנקודת הפתיחה של עם ישראל וטמונים בה יסודות חשובים להתמודדות של עם ישראל בתקופות של שעבוד ויסורים.

"וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" . אומר רש"י: 'בכל מקום שהם נותנים לב לענות כן לב הקב"ה להרבות ולהפריץ ומדרשו רוח הקודש אומרת כן. אתם אומרים פן ירבה ואני אומר כן ירבה'.

הנוהג שבעולם ששיעבוד גורם להתמעטות. החלשה. 

אך פה יש דבר מעניין ולא צפוי:  רח הקודש מבשרת שיקרה פה משהו הפוך מהטבע. השיעבוד יגרום לגדילה וריבוי.  איך יכול לקרות דבר כזה?

מסביר הרב קוק: 'שני דרכים ישנם להתעלותו של כל כח חיים מעשי שצריך לצאת לפועל בתוקף ורוב חייל. הדרך האחד – הוא הרווחה ונתינת החופש למרוצתו ושטף זרמו למען ילך ויגבר…השני – הגורם לו אע"פ שהוא הופכו, הוא כח העוצר הדוחק והמונע והלוחץ בעד כח המוכן לצאת ולהתפרץ ולצאת'

כשרואים כח רע – באופן פשוט הוא צר, אויב, מחליש, מחליש

אבל לעיץים בדיוק ההיפך. כח הרע דוקא גורם שהטוב יתפתח. הוא מוליד כח חדש  הרע תפקידו ללחוץ את הטוב.הוא גורם לטוב לצאת מהכח אל הפועל. ( הרב ראובן ששון)

בע"ה נתפלל שהקשיים בימינו אלה יגרמו להצמחתו וגדילתו של עם ישראל דוקא ומתוך הקושי נוציא את כוחותינו מהכח אל הפועל