פרשת ויצא | תשפ"ד

לוח תוספתא

פרשת ויצא | תשפ"ד

מה התחדש השבוע?

 

1. "ערב תנועות נוער"- לקראת שבת ארגון המדריכות הכינו הופעה ומפקד ברוח בימים הללו. גם הכיתות השונות השתלבו בהופעה

 

2. התנדבות חקלאית בכפר הראה ובאחיטוב– בנות השביעית יצאו לקטיף אבוקדו בכפר הראה ולקטיף ודליית מלפפונים באחיטוב. החקלאים הודו מאוד על חלקן של הבנות בעזרה בתקופה כזו כשאין את העובדים הקבועים. 

3. אירוח אולפנת קרית שמונה– השבוע זכינו לארח  באולפנא את בנות האולפנית בקרית שמונה. הבנות שמתגוררות במלונות ובמקומות שונים כבר מספר שבועות מאז שפונו, הגיעו לאולפנא. אי אפשר היה לפספס את ההשמחה וההתרגשות במפגש המחודש. . הן קיימו פעילויות מפגש, סדנאות ועוד ברחבי האולפנא.  בנות השישית שנסעו מוקדם השבוע, סדרו את החדרים לאירוח והשאירו להם פתקים מחממים וחטיפים. 

הפרשה נפתחת ביציאתו של יעקב לחרן, ומספרת על החלום שחלם  בדרך: “ויחלום והנה סולם מצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו והנה ה’ ניצב עליו” (בראשית כח, י”ב-י”ג). 

 הרמב”ן מסביר כי הסולם בחלום מתאר את ההיסטוריה של עם ישראל ביחס לעולם. למעשה המלאכים שיעקב אבינו רואה הם אומות ומלכויות שעולות ויורדות, לעיתים שולטות וכאשר מגיע זמנן הן נופלות ונכחדות. בבל, יוון, אדום, מצרים, פרס, רומא – כולן קמות ונופלות:

"ועל דעת רבי אליעזר הגדול (פרקי דר"א לה) היתה זאת המראה כענין בין הבתרים לאברם כי הראהו ממשלת ארבע מלכיות ומעלתם וירידתם וזה טעם "מלאכי אלהים" כמו שנאמר בדניאל (י כ יג) שר מלכות יון ושר מלכות פרס והבטיחו כי הוא יתעלה יהיה עמו בכל אשר ילך ביניהם וישמרנו ויצילנו מידם אמרו (שם בפדר"א) הראה לו הקב"ה ארבע מלכיות מושלן ואבדן…"

 את המציאות הזו ראינו לאורך הדורות  וגם בדורינו. 

מחלומו של יעקב אנו מבינים כי לא אויבנו מכתיבים את הסיפור,וגם  לא מנהיגי העולם או ארגונים בינלאומיים ואפילו לא אנחנו בעצמנו, אלא ה’ בלבד, הוא הניצב על הסולם והוא המנהיג את עולמנו. 

בע"ה נתחזק  באמונה כי גם במלחמה הנוכחית אויבנו יפלו וימחקו, ואילו אנו נמשיך לבנות ולהיבנות.