IMG_20230525_130105

מה התחדש השבוע?

 

1. רשמי שבועות- את השבוע פתחנו עם טעמו של שבועות אותו חגגנו באולפנא עם הבנות. במהלך החג והשבת הצמודה התקיימה תוכנית עשירה ומגוונת , שיחות ויחידות עם אנשי הצוות ואורחים מבחוץ, ארוחה כיתתית וסעודות כללליות בחד"א ובכיתות שקושטו חגיגי. הבנות נכנסו לחג מעוטרות בזרי פרחים אותם הכינו בסדנא  בערב החג . 

 

2. יום שיא באזרחות – יום שיא לכיתות ט התקיים ביום רביעי. יום זה עסק בנושא הזכויות וההתנגשות בין הזכויות השונות. לאחר כינוס מרכזי, הבנות עברו בין שלוש תחנות מושקעות. לפי כיתות . התחנות היו מגוונות ,יצירתיות, מהנות ומעוררות חשיבה.  ישר כח לצוות אזרחות: עידית, צורית והדר.

3. פרזנטציה באזרחות- גם בשמינית סיכמו את לימודי אזרחות השבוע. קודם בכינוס כללי ואחר כך בכיתות.  הבנות הציגו את "מטלות הביצוע" שלהן שבדקו תופעות שונות הקורות בארץ והציעו הצעות ויוזמות לפתרון. לדוגמא: בעיית האופניים החשמליים, התיישבות(או חוסר ההתיישבות) בדרום, חרמות על ילדים ועוד. 

היה מסקרן ונתן ביטוי לחובתינו ויוכלתינו כאזרחים להשפיע על המציאות. ישר כח לעידית על ארגון היום וליווי הבנות לאורך השנה במקביל התקיימו סדנאות  חלמיש מגוונות עם צוות מחנכות שמינית.  ישר כח על יום משמעותי. 

4. מרתון מתמטיקה- השבוע התקיים" מרתון מתמטיקה"- בחמישית ובשישית לקראת המבחנים בשבוע הבא. הבנות תרגלו ועבדו יפה במשך שעות למרות המאמץ הרב שנדרש מהן. לסיום, הבנות קינחו בקרטיבים מרעננים.  ישר כח לצוות מתמטיקה שנדרש לשעות רצופות רבות של הוראה.

5. יום שיא באנגלית- פה נזכיר גם פעילות שהתקיימה כבר לפני כשבועיים של צוות אנגלית בחמישית ובשישית. הפעילות התבססה על משחקים שהכינו הבנות מראש במסגרת שיעורי אנגלית וביום שיא הן  שיתפו והפעילו את שאר  בנות ההקבצה. ישר כח לצוות אנגלית על ההובלה.

 

"בהעלותך את הנרות"

בפרשתינו מדובר על העלאת הנרות. זו אינה הפעם הראשונה שיש ציווי על העלאת הנרות :

בספר שמות בפרשת תצווה נאמרה המצווה להעלות את הנרות, וגם בספר ויקרא בפרשת אמור דובר על העלאת נר תמיד. המדרש אומר שאהרון קיבל חלישות הדעת אחרי שהוא ראה את כל הנשיאים מקריבים קרבנות. אמר אהרון בליבו כל הקורבנות האלו, ומה איתי? אמר הקב"ה שלך גדולה משלהם, שאתה מיטיב את הנרות. הרבה מהמפרשים שואלים על המדרש וכי אהרון לא יודע שהוא משמש בכל כך הרבה עבודות במשכן והנשיאים רק באופן חד פעמי הביאו קרבנות? אלא שאהרון מאד התלהב מהיוזמה של הנשיאים, מההתנדבות שלהם. הם לא היו חייבים, הם לא ביצעו שום הוראה ושום פקודה. מעצמם הם החליטו לתת. מההתנדבות, מהיוזמה התפעל אהרון. ובכלל ספר במדבר מלא ביוזמות: הנזיר,  האנשים הטמאים ששואלים על פסח שני, בנות צלפחד שרוצות חלק בארץ ישראל ועוד.  יש משהו מלהיב בהתנדבות. אף על פי כן אומר לו ריבונו של עולם, יש שורש לכל היוזמות. שורש כל היוזמות, שורש כל ההתחדשות בעם ישראל היא אותה עבודת תמיד, עבודת קודש יום יומית שעסוקה בעילוי ללא הפסק. בהעלותך את הנרות, העובדה שכל יום מעלים את הנרות, כל יום דואגים מחדש לאיכות השמן והפתילות, לנר הדולק היטב בבוקר ובערב, פעמיים ביום, לשים לב שהנרות דולקים בצורה מדויקת לכיוון מסויים. ההתמדה, העלאת התמיד הזו, המאוד עדינה, המאוד זכה, היא השורש, היא הנשמה הפנימית, היא הלח הפנימי שמתוכו באים כל הנדבות וכל היוזמות. גם נזיר בסופו של דבר, כל כח הנזירות שלו לשמור על עצמו מטומאה באה בגלל שיש כהונה בישראל. שורש כל היוזמות הברוכות נובע תמיד ממשהו תמידי שהולך ונשאר, הולך וצומח, יום יום, שעה שעה, גם אם הוא קטן בתוככי הנשמה שלנו. בהעלותך. (הרב קשתיאל)

בע"ה נזכה להתחדשות, להנביע ולצמוח מתוכינו לצד התמדה והתחדשות בתוך העבודה היומיומית.