תוספתא

 

 

 

מה התחדש השבוע?

 

 

1.סיור מגמת ארץ בשביעית- בנות המגמה יצאו עם מיכל לסיור מסכם על אתרים ונושאים שלמדו – הסיור התמקד בחיים יהודים בזמן המקדש במרד הגדול ובתקופת המשנה והתלמוד. במהלך הסיור הגיעו הבנות לבית שערים, ציפורי, וגמלא ולסיום, קינחו במעיין כנף.

2. סיור מגמת אמנות בשביעית– בנות מגמת אמנות  יצאו עם בהירה למרכז ההנצחה בטבעון ונחשפו ל4 תערוכות שמוצגות בחללים שונים, במדיומים שונים, ציור, אקו פירנט,צילום, וידאו ארט ומיצב.הן קיבלו היבט נוסף על שיקולי האוצרות בתוך תערוכה ואפילו הספיקו גם ליצור קצת..

3.יום שיא באנגלית- לכיתות י התקיים ביום שלישי.הבנות  שיתפו והפעילו  בקבוצות את חברותיהן  במשחקים שהכינו מראש.  בחלק מהקבוצות גם היתה אפיה.  בשבוע הקרוב יתקיים יום שיא גם לחמישית 

4.הכנה לחג השבועות – לקראת החג הגיעו לאולפנא יוסף שיליאן וכן חנה אייל שסיפרה על הגיור שלה. הבנות היו שותפות גם בסידור וקישוט האולפנא לחג ובהכנת קינוחים וזרי פרחים.  

בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני… ויחן שם ישראל נגד ההר (יט, א־ב). פירש רש"י: "ויחן שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר כל החניות בתרעומת ובמחלוקת". 

 וקשה  הן בפסוק נאמר, "ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר" הרי שגם על חניה זו נאמר ויחנו במדבר בלשון רבים?

אלא, למדתנו תורה ששתי חניות היו שם. האחת ויחנו במדבר בלשון רבים כי כל אחד חנה באהלו הפרטי ואפילו פתח אוהליהם לא היו מכוונים אחד כנגד פתח חבירו, וכל שכן שלא חנו במקום פרוץ המבטל פרטיות כל אחד ואחד. 

נוסף לכך היתה חניה נוספת של "ויחן שם ישראל נגד ההר" שמבחינה נפשית היו כולם כאיש אחד ובלב אחד. שכאשר אדם מתעסק עם עצמו ובצרכיו הפרטיים, הוא חלוק משאר בני האדם, כי כל אחד יש לו צרכים עצמאיים לו. ולכן, כאשר מגמת חייו, סיפוק משאלות גופו, הוא יותר ויותר חלוק מחבירו. ברם, כאשר מטרת חייו, הוצאה לפועל של הרצון האלוקי, הבורא את כל בני האדם, כדי שכולם יחד יחיו ויעבדו את ה' בשלמות, הרי שכמה שיותר אנשים, טוב להם, והם ממלאים את יעודם בעולם, כך מתמלא רצון הבורא באופן יותר נעלה. לפיכך האדם שעובד את הקדוש ברוך הוא באמת, רוצה יותר לעזור לזולתו הן ברוחניות והן בגשמיות, וממילא נופלות המחיצות המפרידות בין איש לרעהו.

זה שאמר הכתוב ויחן שם ישראל נגד ההר נגד ההר, המקום המיועד לנתינת התורה האלוקית לישראל, היו ישראל כאיש אחד בלב אחד. כי התורה אינה יכולה להנתן לעם שמגמת חייו חיים גשמיים, ושאינו יכול להתעלות מצורכי גופו הארציים. ברם, ישראל התעלו לגבהי מרומים, שכל רצונם ותקות חייהם היתה למלא רצון בוראם בשלמות, ולכן כה טבעי היה עבורם לומר נעשה ונשמע הקדימו עשיה לנשמע, כי לא משנה מה יצוה הבורא, שלכן אין צורך לשמוע תחילה, מה הצו, כי נעשה כל דבר שהוא רצון האלוקים. (הרב כלאב)

בע"ה בחג המתקרב, נזכה לקבל כולנו יחד את התורה "כאיש אחד בלב אחד"