התנדבות אולפנית לע"נ תמר הרמן

התנדבות אולפנית לע''נ תמר הרמן (6)

התנדבות אולפנית לע"נ תמר הרמן

ביוזמת הוריה של תמר הרמן ז"ל, ארזו בנות האולפנא ביום שישי האחרון כ 5000 שקיות ממתקים! שיחולקו בבתי כנסת שונים לזכרה המבורך של תמר, וישמחו אנשים נשים וטף. וכל ההכנסות מקנייתן יהיו לכתיבת ספר תורה לעילוי נשמתה של תמר. זכות היתה לנו באולפנא לציין את יום השנה לפטירתה של תלמידתנו היקרה, בעשייה מבורכת לזכרה, שהובילו בפועל חברותיה לשכבה.