מתכונות ומבחנים לחמישית

מתכונות ומבחנים לחמישית

 

 

זהו דף הדגמה..

 

בנות יקרות

מצ"ב תאריכי המבחנים הבאים, הקישורים יפתחו בדיוק במועד בו נקבע המבחן.

את המבחן יש להוריד להדפיס למלא ולסרוק באמצעות הנייד ולשלוח בחזרה דרך לינק הגשת המבחן.

  1. מבחן במחשבת, ביום שני כ"ז באדר, (23.3) בשעה 11:00. הורדת המבחן, הגשת המבחן