מידעון

מידעון ערב חג שבועות

למידעון ערב שבועות לחצו כאן

מידעון פסח תשע"ח

למידעון ערב פסח תשע"ח

מידעון חודש שבט

לקריאה לחצו כאן

מידעון ערב חנוכה

למידעון ערב חנוכה תשע"ח לחצו כאן

סיכום המסעות

לקריאה על מסעות חודש חשוון לחצו כאן