ספורי בוגרות

דרכה החינוכית של האולפנא- סרטון שהופק לשנת היובל לאולפנא