הצוות החינוכי

הכתה

מדריכה

      מחנכת

ר"מ

ט – 1

שחר רובינשטיין

054-9497762

ענת בן ברית

052-3573807

הרב יקותיאל מיזליש

 

ט – 2

   הדר גולדרייך

053-3339022

דקלה אביטן

054-8032844

052-3573803                           

 

ט  -3

   רני לב

058-4432155

חוה ברכה

054-7215040

 

י – 1

   הלל גולדרייך

053-3339055

בהירה רוזנבאום

052-3573805

הרב יצחק באואר

 

י – 2

   אילונה חפר

058-5950493

אפרת נגוסה

052-4706177

052-3573802                      

 

י- 3

   הדס בר טוב

052-3435243

יפעת כהן

052-4483449

 

יא – 1

   אביטל קיל

052-2968565

אורטל בגייב

052-3573806

הרב גלעד שטראוס

 

יא – 2

   הדר תורג'מן

058-7688373

צורית מלכה

052-3795023

052-3573801                      

יא – 3

   עומר לבל

054-3488475

שקמה שפירא

052-5802378

 

יב – 1

  אוריה בן-אבו

058-6070905

עדי וייס

052-8974882

 

 

יב – 2

  עדי גילאי

054-9808023

שולי דויטש

052-3573822

 

       יב  – 3

  נעם מידאני

058-4844409

נריה מליח

050-3989363