דף קשר מורים מקצועיים

מייל

פלאפון

מקצוע הוראה

שם המורה

 

diklav@ulpanakp.org

054-8032844

מתמטיקה

אביטן דיקלה

 

itzhaku@ulpanakp.org

052-4700935

מתמטיקה

אוזנה יצחק

 

 12stav12@walla.com

052-5353622

לשון

אוחנה סתיו

 

ortal@ulpanakp.org

050-3403318

אזרחות

אילוז אורטל

סגנית מנהלת

 

malkush@ulpanakp.org

054-5340448

אומנות

אלכסנדר מלכה

 

yarona@ulpanakp.org

050-7432669

אזרחות

אסולין ירון

 

sharon@ulpanakp.org

052-7694186

חנ"ג

אסרף שרון

 

bauer@ulpanakp.org

052-3573802

לימודי קודש (תושב"ע / מחשבת/ תנ"ך)

באואר הרב יצחק

 

ortalb@ulpanakp.org

052-3573806

תנ"ך

בגייב אורטל

 

shmuel@ulpanakp.org

054-2058251

תנ"ך

בירנבוים הרב שמואל

 

anat@ulpanakp.org

052-3573807

מתמטיקה

בן ברית ענת

 

shelyb@ulpanakp.org

052-3352002

מדעים

ברזני שלי

 

chava@ulpanakp.org

054-7215040

ספרות

ברכה חוה

 

dianag@ulpanakp.org

054-6398815

אנגלית

גולדברגר דיאנה

 

chen@ulpanakp.org

050-6818025

עיצוב גרפי

גולדברג חן

 

gittler@ulpanakp.org

052-3795005

לימודי קודש (תושב"ע / מחשבת/ תנ"ך)

גיטלר הרב שמעון

 

dorit@ulpanakp.org

052-3670727

רכזת מדעים

גרינצייג דורית

 

etiadavid@walla.com

055-6605021

דרמה

דוד אתיה

 

hadas@ulpanakp.org

050-3199155

היסטוריה

דוד הדס

 

shulyd@ulpanakp.org

052-3573822

רכזת תנ"ך

דויטש שולי

 

yaeld@ulpanakp.org

052-8743888

מנהלת התיכון

דוקוב יעל

מנהלת ביה"ס

 

naftalih@ulpanakp.org

050-5356197

רכז מוזיקה

הרפז נפתלי

 

nurit@ulpanakp.org

050-5532623

חנ"ג

ואנונו נורית

 

adiva@ulpanakp.org

052-8974882

לשון

וייס עדי

 

eynat@ulpanakp.org

052-4258649

רכזת מתמטיקה

זרביב עינת

 

nechamak@ulpanakp.org

054-4354533

רכזת תקשוב

חממי נחמה

 

lioray@ulpanakp.org

054-3147630

מתמטיקה

יוספזון ליאורה

 

ruthy@ulpanakp.org

054-4850757

רכזת לשון וסיפרות

יעקובוביץ' רות

 

yonay@ulpanakp.org

054-7883819

מתמטיקה

ישועה יונה

 

elishevac@ulpanakp.org

 054-3976397

מתמטיקה

כהן אלישבע

 

yaelc@ulpanakp.org

052-3573821

ספרות

כהן יעל

 

yifat@ulpanakp.org

052-4483449

לשון

כהן יפעת

 

pnina@ulpanakp.org

052-3795019

מתמטיקה

כהן פנינה

 

dalitk@ulpanakp.org

054-3130969

אנגלית

כורש דלית

 

michalk@ulpanakp.org

052-7985742

ביולוגיה

כינרתי מיכל

 

hadaslev@ulpanakp.org

050-4081581

אנגלית

לוינשטרן הדס

 
 

 emunali@ulpanakp.org

050-7973210

מחשבת ישראל

ליפשיץ אמונה

 

mayzlish@ulpanakp.org

052-3573803

לימודי קודש (תושב"ע/מחשבת/ תנ"ך)

מייזליש הרב יקותיאל

 

 nofarmi@ulpanakp.org

050-9937770

רכזת התאמות

מינס נופר

 

 neriyama@ulpanakp.org

050-3989363

בית ומשפחה

מליח נריה

 

tzuritm@ulpanakp.org

052-3795023

רכזת אזרחות

מלכה צורית

 

anatm@ulpanakp.org

054-5640895

לשון

מרום ענת

 

efratn@ulpanakp.org

052-4706177

רכזת התאמות

נגוסה אפרת

 

adina@ulpanakp.org

050-8628447

מתמטיקה

נוימן עדינה

 

italad@ulpanakp.org

054-6727251

רכזת מדעים

עדני איטל

 

melissap@ulpanakp.org

052-3066477

רכזת אנגלית

פולסקי מליסה

 

yosef@ulpanakp.org

052-4578835

של"ח

פורסט יוסף

 

arielaf@ulpanakp.org

052-8119970

תנ"ך

פליקס אריאלה

 

dafnap@ulpanakp.org

050-8333631

אנגלית

פנחס דפנה

 

ufazpa@ulpanakp.org

050-3201094

חינוך תעבורתי

פרחי אופז

 

chemdapa@ulpanakp.org

053-2552299

עיצוב

פרחי חמדה

 

rachelk@ulpanakp.org

04-6332626

מתמטיקה

קלינמן רחל

 

estee@ulpanakp.org

054-2488868

מוזיקה

קמאי אסתי

 

behira@ulpanakp.org

052-3573805

רכזת אומנות

רוזנבאום בהירה

 

eddyr@ulpanakp.org

052-5884448

אסטרטגיות למידה

רוטנברג אדי

 

morashashahal@gmail.com

054-4582063

רישום

שחל מורשה

 

gilad@ulpanakp.org

052-3573801

לימודי קודש (תושב"ע / מחשבת/ תנ"ך)

שטראוס הרב גלעד

 

shlomitsh@ulpanakp.org

052-6222318

תנ"ך

שילר הרבנית שלומית

 

sandra@ulpanakp.org

050-7737818

אנגלית

שלמה סנדרה

 

shikma98@ulpanakp.org

052-5802378

מחשבת ישראל

שפירא שקמה