מנר לנר

מנר לנר

מנר לנר

לסיכום שבוע של "הבה נפיץ את האור הגדול" התכנסנו במוצאי שבת לפעילות מיוחדת בה כל אחת קיבלה נר. שמענו את סיפורו של חנוכה מוחשי וחי והדלקנו להבות אחת לשניה תוך כדי ניגונים ודיבור על האור הגדול שיכול לצאת מאיתנו בנות האולפנא. אור גדול נמשך והולך. כל אחת כמייצגת את העשייה והדורות שיבואו אחריה.