"להיות מלך על עצמי"

188fa1cc-d45c-43e4-8208-2e9883f97d02

"להיות מלך על עצמי"

השבוע התקיימו מוסרי כיתה כלליים בנושא השנתי – פנימה-"להיות מלך על עצמי".
דרך המוח והלב,  עסקנו בגילוי וביטוי העולם הפנימי שלנו. היכולת שלנו לשלוט , "למלוך" מאפשרת לנו להביא את עצמיותנו לידי ביטוי.

"כל מה שאכיר יותר את עצמיותי,
כל מה שאתיר לעצמי להיות מקורי,  ולעמוד על רגלי עצמי
ההכרה הפנימית והממוזגת בידיעה, הכרה, הרגשה ושירה
יותר יאיר לי אור ה'
ויותר יפותחו כוחותיי להיות לברכה לי ולעולם"

(הרב קוק זצ"ל/ ערפילי טוהר)

4f0f3e98-1706-4123-bd57-0bf113aa1550 50bfdc9f-c139-4599-b270-f4b2f086959c 188fa1cc-d45c-43e4-8208-2e9883f97d02 bf805c1e-720d-4b5e-8989-18b7102a178a c448187b-e3d1-48dc-9cdd-1107c28b36c0 d3d8eddc-9086-4c77-bd51-76e25ecd9836