חג הסיגד באולפנא

c3de11b2-e0e2-47e1-a034-d921b0e97d16

חג הסיגד באולפנא

באולפנא לומדים ומתמלאים, שואפים לעלות קומה אחר קומה בעבודת ה' ובצמיחה רוחנית.

כמה אנחנו מודים לקב"ה על שזיכה אותנו והצטרפה אלינו כיתת בנות עולות מאתיופיה, 

שמלמדות ומשתפות אותנו בכיסופים של דורות ראשונים לירושלים וחולקות אתנו את השאיפה והכמיהה לקרבה לקב"ה.

זכינו לפגוש ציונות דתית עמוקה שהתחילה לפני דורות רבים וזוכה להתגשם ולהתממש בימינו אנו כאן יחד- בקיבוץ גלויות מרגש!

2ac01cb5-5c6a-49db-9c3f-06f27aa51511 c3de11b2-e0e2-47e1-a034-d921b0e97d16 0b11daa9-40c1-4b0a-a7f6-94312cc7ec1e