סיור לימודי אקולוגי בחוף הבונים

2b78faf3-959e-4b08-8203-ed1c726d2fb4

סיור לימודי אקולוגי בחוף הבונים

השבוע יצאה מגמת ביולוגיה לסיור לימודי אקולוגי –
כיתה י"ב- ביקרה בחוף הבונים,  זכינו ואת הסיור הדריך ד"ר משה רענן, זואולוג, וביולוג ימי, בעל ידע ביולוגי נדיר.
בין היתר אספנו חרקים, הגדרנו ולמדנו עליהם.
ביקרנו במערה הכחולה ולמדנו מהם התהליכים הגורמים ליצירת מבנה נוף החוף.

החכמנו וחזרנו מלאות חוויות וידע!

.0a39c75b-4fa3-4ea0-af6d-1bbf04ce9b05 2b78faf3-959e-4b08-8203-ed1c726d2fb4 73f2e257-6a00-4b8d-8040-76dc26a93f22 003858b4-cf45-4e64-8c25-401f01d564a0 41284aab-e0f3-4950-8c31-9fb6964f6f8d