ביקור מגמת פיזיקה בטכניון

47771699-5d87-4b65-a890-b558d103b272

ביקור מגמת פיזיקה בטכניון

בנות מגמת פיזיקה , כיתות יא' – יב' ביקרו בטכניון ביחידה לנוער שוחר מדע. 
בחלק הראשון של היום שמענו שיחה מרתקת בנושא התפתחות הרפואה במאה שנים האחרונות. ראינו כמה מהר התפתחה הרפואה בעקבות התפתחות הטכנולוגיה והגילויים החשובים.
פיזיקה 
5a325f20-cb1a-43ec-a3c2-41b58b559702 47771699-5d87-4b65-a890-b558d103b272

בחלק השני של היום התחלקנו לפי כיתות:
כיתה יא' למדה על כח הגרר ועשתה ניסויים על מנת לחוש את הכח וללמוד עליו. 
 
כיתה יב' למדו על הכח המגנטי, ועל השפעתו על תנועת אלקטרונים , הן ראו את תנועת האלקרונים הצבועים באור ירוק בהשפעת השדה שהפעילו עליהם. 
 
היה יום מעניין ומעשיר.