שבוע חפירות ארכיאולוגיות- מגמת ארץ ישראל

מגמת ארץ 2

שבוע חפירות ארכיאולוגיות- מגמת ארץ ישראל

 

מגמת לימודי א"י באולפנא שמה לה למטרה לחבר את הבנות לא"י דרך הידיים והרגליים ולא רק דרך השיעורים הנלמדים בכיתה.

בהתאם לכך החלטנו לקיים את היחידה החמישית, שהיא יחידת החקר, דרך חפירות ארכיאולוגיות המתבצעות בשיתוף של משרד החינוך ורשות העתיקות.

אנחנו לאחר שבוע מיוחד שבו זכינו להיות שותפות לחפירה שמתבצעת בקרבה לאולפנא.

יצאנו לחפירה מתוך הבנה שהעבר וההיסטוריה של ארצנו הם חלק בלתי נפרד ממנה, מהזהות של ארצנו ועמנו וכל שותפות לכך שעם ישראל חושף עוד רובד מעברו ומעבר ארצו הוא שלב בגאולה.

האתר עין אסור (עין אסוויר) הוא מתקופת הברונזה הקדומה, תקופה שמקבילה פחות או יותר לתקופתו של אברהם אבינו. לבנות היתה חוויה גדולה להיות שותפות לכך.

 גם אם לחלקן היה קשה פיזית, הן השתדלו עדיין להיות מעורבות ושותפות ועל כך ראויה להן כל הערכה.

במהלך החפירות מצאו הבנות אבני צור קדומות אשר שימשו כסכינים ושאר כלים חדים, מצאו חלקי חרסים, משקולת קדומה, לסת של בהמה מלפני 5000 שנה ועוד..

בנוסף, הבנות נחשפו גם למושגים בסיסיים שנתנו להן בסדנאות תוך כדי החפירה ולאחריה על ידי אנשים מרשות העתיקות, מסטודנטים ועד אנשים בתפקיד מנהלי באגף החינוכי של הרשות.

חזרנו מותשות אך מרוצות וקיבלנו את הרושם שגם אם היה קושי, נשארה בסוף החוויה המיוחדת והטובה.

מצ"ב תמונות מהשבוע החוויתי שעברנו

בתקווה להמשך שנה פוריה מתוך למידה חווייתית,

עדי וייס ושקמה שפירא, מורות מגמת לימודי א"י

 לסת מגמת ארץ 1 מגמת ארץ 2 מגמת ארץ 3 מגמת ארץ 4 שבוע חפירות 1  שבוע חפירות 3