מסע מים לעם

מים לעם

מסע מים לעם

בנות השביעית יצאו ל מסע "מים לעם" -מסע מעורר לשאלות זהות ואחריות, מסע שמתחיל ב"אני" ומסתיים ב"כלל". המסע משתמש בנוף כדי ליצור שיח פתוח תוך יצירת הכרות ומפגש עם ההיסטוריה של הארץ.

לעוד תמונות :